Archiwum | Gramatyka RSS feed for this section

Wymowa dat

6 gru

Znalazlem ostatnio nieco odmienna, ale i calkowicie poprawna forme przedstawiania dat.

Wymawianie dat w odmianie brytyjskiej i odmianie amerykańskiej języka angielskiego różni się od siebie ze względu na kolejność podawania liczb opisujących dzień i miesiąc. W odmianie brytyjskiej najpierw podajemy dzień, potem miesiąc, a w odmianie amerykańskiej najpierw miesiąc, a potem dzień. Jeśli się o tym nie pamięta, to widok takiej daty: 12/25/2011 może być pewnym zaskoczeniem, a jest to data, jaką w odmianie amerykańskiej opiszemy Boże Narodzenie 2011 roku. Na lekcjach języka angielskiego sporo czasu poświęca się na ćwiczenie wypowiadania i zapisywania bieżących dat. A co z datami z przeszłości, czasem bardzo odległej?
W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje pozwalające bez trudu zapisać i wypowiedzieć niemal każdą datę z przeszłości i przyszłości.

Rok

Typowa wymowa

Inne możliwe sposoby podawania daty

234 BC (The year) two thirty-four  before Christ Two thirty-four Before Christ (BC)
Two thirty-four before the Common/Christian era (BCE)
1 (The year) One Anno Domini (AD) one
one of the Common/Christian era (CE)
513 Five thirteen Five-one-three
Five hundred and thirteen
1000 One thousand Ten hundred
Ten oh
1052 Ten fifty-two One thousand (and) fifty-two
1235 Twelve thirty-five One-two-three-five
One thousand, two hundred (and) thirty-five
Twelve-three-five
1800 Eighteen hundred One thousand, eight hundred
Eighteen oh
1901 Nineteen oh-one Nineteen hundred (and) one
One thousand, nine hundred (and) one
1999 Nineteen ninety-nine Nineteen hundred (and) ninety-nine
One thousand, nine hundred (and) ninety-nine
2000 Two thousand Twenty hundred
Two triple-oh
Twenty oh
2009 Two thousand (and) nine Twenty oh-nine
Twenty hundred (and) nine
2K9
2020 Twenty-twenty Two thousand (and) twenty
Twenty hundred (and) twenty
2100 Twenty-one hundred Two thousand, one hundred
Twenty-one-oh

PRESENT SIMPLE – EXERCISES

12 lis

Kilka zadań, żeby przećwiczyć czas Present Simple.

1. Uzupełnij luki:

 1. She always ……………………..( wake up ) at 9.00 a.m.
 2. She…………………( not wake up ) at 7.00 a.m. John always……………………………( wake up ) at 9.30 a.m.
 3. She usually ………………………….( take ) a long shower.
 4. I …………………………………..( swim ) in the school swimming pool at 9,00.
 5. She never ……………………………….( have ) dinner.
 6. She usually ……………………………..( eat ) cereal for breakfast.
 7. She………………………………………..( commute ) the train every day. ……………………….. ( not take ) the tarin. I always ……………………………….( drive ) my big car!
 8. She always ……………….( go ) to her office.
 9. I never ………………………….( drive ) to the office. I……………………………… ( not work ) in the office! I ……………………………..(drive ) to the swimming pool every day !
 10. I…….(be) late
 11. Italian……..(like) pasta very much.
 12. We……… (not/have) time for all this.
 13. My father……….(jog) every day in the morning
 14. She often………….(wash) the dishes at home.
 15. Barbra…………(say) that you aren’t a nice boy.
 16. My new neighbors…………….(go) to the cinema very Sunday
 17. ……..Jack …………(go) swimming with his best friend every evening?
 18. I…………..(not /take) her with me to the cinema, she is too young.
 19. This cat……..(eat) mice almost every day.

2.  Wybierz poprawną odpowiedz.

 1. The bus………..at five, we must hurry

a. leaves             b. leavs       c. leaves

 1. She………. much time during the week because she works.

a. doesn’t have            b. hasn’t     c. doesn’t has

 1. ……..speak English well?

a. Does you speak              b.Do you speaks              c. Do you speak

 1. My sister………..very tall and slim

a. is            b. being                c. is being

 1. He ……………..films at night

a. often watchs        b. often watches                   c. watches often

 1. I…….breakfast for my children every morning

a.prepare                       b. prepares                   c. am prepare

 1. Roberta………..lesson at present, she has holiday.

a. has                       b.does’t has                       c. doesn’t have

 1. I ………..mathematics, it is very difficult.

a. not understand                    b. am understand                  c. don’t understand

 1. Flowers…………..very fast when the sun shines.

a.grow                               b. grows                      c. are growing

 1. Ice …………when it is hot

a. melts                      b. meltes                 c. melt

3. Make negative sentences.

 1. My father makes breakfast. →
 2. They are eleven. →
 3. She writes a letter. →
 4. I speak Italian. →
 5. Danny phones his father on Sundays. →

4. Make questions.

 1. you / to speak / English →
 2. when / he / to go / home →
 3. they / to clean / the bathroom →
 4. where / she / to ride / her bike →
 5. Billy / to work / in the supermarket →

5. Wstaw DO, DOES, DON’T , DOESN’T lub „-.”

 1. I …………do my homework in the morning – always in the evening
 2. She ………….. spends her free time with her friends.
 3. ……….. you often do the shopping?
 4. …………..her mother work in the bank?
 5. We……….play tennis after school.
 6. My parents………….live in a flat.
 7. ……….your teacher speak German?
 8. He …………do karate.
 9. Susan……………learn Spanish at school.
 10. They…………eat apples. They don’t like them.

6. Przekształć zdania zgodnie z instrukcją.

 1. She helps her mum in the garden (przeczenie)……………………………………………………………………….
 2. Do they usually water plants in the evening? (twierdzenie)…………………………………………………………………..
 3. We don’t often buy fruit in this shop. (pytanie)………………………………………………………………………..
 4. You usually leave school at 3 p.m. (pytanie)………………………………………………………………………..
 5. 5.Does his dad often repair his car? (przeczenie)………………………………………………………………………….
 6. We don’t bring CD players to school. (twierdzenie)……………………………………………………….

7. Znajdź błędy i popraw je.

 1. 1.She never doesn’t read criminal stories……………………………………….
 2. 2.His grandfather usually walk in the park alone…………………………………
 3. How often you visit Your cousins in Warsaw?…………………………………………….
 4. Mary drives usually to work………………………………………………..
 5. Does Susan and Tom work in the same firm?………………………………………………
 6. Do Your friends always revises for tests?…………………………………………………
 7. Sam doesn’t has History on Monady…………………………………………..
 8. It often snow In February……………………………………………………
 9. My brother doesn’t listens to rock music…………………………………..
 10. We always eating dinner in the dining room………………………………..

8. Przetłumacz na język angielski

 1. Ona nigdy nie ogląda TV po północy.
 2. Czy pani Brown ciężko pracuje?
 3. Dlaczego oni zawsze rozmawiają na lekcji?
 4. My zwykle spędzamy dużo czasu z dziećmi
 5. Co ty zwykle jadasz na śniadanie?
 6. Czy ona zawsze zostaje w tym hotelu?
 7. Moja mama sprząta mieszkanie co sobota.
 8. Oni często podróżują samolotem.
 9. Wy nie jecie zdrowego jedzenia.
 10. Czy ty często rozmawiasz z sąsiadami?

9. Podkreśl poprawną formę.

 1. They do/ don’t cycle to school.
 2. Does/Do Peter smoke cigarettes?
 3. The king wear/wears a crown.
 4. You don’t send/sends emails very often.
 5. Don’t/Do we live in the same town?

1o. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności

 1. get / how / they / do /to / school / usually?
 2. restaurants / we / dinners / never / et / at
 3. me / like / and / Bingo / sister / my / playing
 4. a / your / does / homework / teacher / you / give / lot / of
 5. don’t / to / go / you / every / Friday / church

11. Daj krótkie odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami

 1. Does Your friend live nearby? Yes…………..
 2. Do Your parents spend a lot of money on food? No………..
 3. Do you like pop music? No……………
 4. Does Susan drink a cup of coffee a day? Yes…………
 5. Does he play in a football team? No……………
 6. Do we have a library in our school? Yes………………….

12. Ułóż pytania szczegółowe

 1. They usually have 5 lessons on Monady.

How many……………………………………………………………………..

 1. She learns French because she wants to go to Paris this summer .

Why……………………………………………………………………………

 1. You always get up at 11 a.m at the weekend .

What time……………………………………………………………………..

 1. My mum wants to work in my school.

Where…………………………………………………………………………

 1. I get lots of cards at Valentine’s Day

What……………………………………………………………………………

PRESENT SIMPLE

12 lis

Czas rozpocząć tłumaczenie czasów gramatycznych. Wiem, że nie będzie to łatwe, szczególnie w takiej formie opisowej jak blog, ale spróbuje. Trzymam kciuki żebyscie zrozumieli i zapamiętali jak najwiecej.

UŻYCIE

Kiedy używamy czasu Present Simple?

 • gdy opisujemy czynnosci stale – My dog eats meat. (Moj pies jada mieso – jak kazdy pies, wiec jest to czynnosc stala)
 • czynnosci powtarzajace sie – I go to the church every Sunday. (Co niedziela chodze do kosciola)
 • stany stale – He knows your sister very well. (On bardzo dobrze zna twoja siostre – i tak juz zostanie)
 • prawa przyrody i reguły naukowe – Water freezes at the temperature below zero. (Woda zamarza gdy jest ponizej zera)
 • komentujac wydarzenia sportowe lub co aktualnie dzieje sie na scenie – Messi passes the ball to Xavi. (Messi podaje do Xaviego – aktualne wydarzenia na boisku)
 • opisujemy czynnosci wynikajace z planow, rozkladow jazdy – The train arrives at 8 am. (Pociag przyjezdza o 8 – tak jest na rozkladzie)
 • gdy opisujemy kilka czynnosci, ktore najstepuja jedna po drugiej – We arrive at the hotel at 9 o’clock and leave our things there. At 9.15 we have a breakfast. 
 • gdy opisujemy czynnosc z przyszlosci, ktora nie zostala zaplanowana przez wykonawce, tylko przez kogos innego – Tom takes the final exam on Friday (Tomek zdaje egzamin w piatek bo tak ustalil egzaminator)
 • z czasownikami statycznymi (Static Verbs), ktore przewaznie wystepuja w czasie Simple, a niewystepujacymi w czasie Continuous. sa to takie czasowniki jak: abhor (nienawidziec), adore (uwielbiac), agree (zgadzac sie), astonish (zdumiewac), believe (wierzyc), desire (pozadac), detest (nienawidziec), disagree (nie zgadzac sie), dislike (nie lubic), doubt (watpic), feel (czuc), forgive (wybaczac), guess (zgadywac), hate (nienawidziec), hear, imagine (wyobrazac), impress (robic wrazenie), intend (chciec), know, like, love, mean (znaczyc), mind (miec cos przeciwko), perceive (odczuwac, odbierac), please (prosic), prefer (wolec), presuppose (zakladac, przyjmowac z gory), realize (uswiadamiac sobie), recall (przypominac), recognize (rozpoznawac), regard (uwazac), remember, satisfy (miec satysfakcje), see, smell (czuc zapach), suppose (przypuszczac), taste (probowac smak), think, understand, want, wish (chciec, zyczyc), be (nie zawsze), belong to (nalezec), concern (dotyczyc, troszczyc sie), consist of (skladac sie), contain (zawierac), cost (kosztowac), depend on (zalezec od), deserve (zaslugiwac), equal (rownac sie), fit (pasowac), have, include (zawierac), involve (brac udzial), lack (brakowac), matter (zrozumiec), need, owe (byc winnym), own, possess, require (rzadac), resemble (przypominac z wygladu), seem (wydawac sie), sound.

tworzenie czasu Present Simple:

ZDANIA TWIERDZACE

 • tworzac zdania twierdzace w czasie Present Simple uzywamy podstawowej formy czasownika, czyli bezokolicznika (forme, ktora znajdziecie w slowniku). wyjatkiem jest tutaj 3 osoba liczby pojedynczej (he, she, it), kiedy do czasownika musimy jeszcze dodac koncowke -s.

1. w przypadku, gdy czasownik konczy sie na -sh, -ch, -x, -o, lub -s przed dodaniem koncowki -s musimy tez                               wstawic literke e, co ulatwi nam wymowe: I wish – he wishes, you watch – she watches, we relax – it relaxes,                             they go – he goes, we kiss – she kisses

2. w przypadku gdy czasownik konczy sie na -y, a przed nia stoji spolgloska, wowczas zamieniamy -y na -i, a                               nastepnie dodajemy koncowke -es: I try – he tries, we cry – she cries

 • patrzac wiec na osoby, sytuacja tworzenia zdan twierdzacych bedze wygladala nastepujaco:

               podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

              I/You/We/ You/ They – surf – the Net

              He/ She/ It – surfs – the Net

PYTANIA

 •  w pytaniach przed podmiotem wstawiamy czasownik posilkowy Do. Po podmiocie zostawiamy bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncowek)

             Do -podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

             DoI/You/We/ You/ Theyplay – football on Friday?

 • w pytaniach w 3 osobie liczby pojedynczej przed podmiotem wstawiamy czasownik posilkowy Does.  Po podmiocie zostawiamy bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

Does – podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

DoesHe/ She/ Itsing – a song?

 • w pytaniach szczegolowych przed czasownikiem posilkowym stawiamy zaimek pytajacy

             zaimek pytajacy – do/does – podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

             Wheredoes – she – buy – her clothes?

PRZECZENIA

 • w przeczeniach przed bezokolicznikiem wstawiamy czasownik posilkowy do not (don’t) a nastepnie  bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

             podmiot – czasownik posilkowy z not – bezokolicznik – reszta zdania

             I/ You/ We/ You/ Theydon’t – drink – hot milk.

 • w przeczeniach w 3 osobie liczby pojedynczej wstawiamy czasownik posilkowy does not (doesn’t)  a nastepnie  bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

             podmiot – czasownik posilkowy z not – bezokolicznik – reszta zdania

             He/ She/ It - doesn’t – drink – hot milk.

WYJATEK

 • jedynym czasownikiem, ktory nie podlega wszystkim tym regulom dotyczacym tworzenia zdan, pytan i przeczen w czasie Present Simple jest czasownik byc (to be). w zaleznosci od osoby ma on 3 formy:

I am                      We are

You are               You are

He is                      They are

She is

It is

 • podobnie w pytaniach nie uzywamy czasownikow posilkowych, a jedynie stosujemy inwersje (zmieniamy kolejnosc czasownika i podmiotu)

I’m a good student. Am I a good student?

You’re from England. Are you from England?

He’s very tall. Is he very tall?

We’re a couple. Are we a couple?

 • rowniez w przeczeniach niemozliwe jest uzycie don’t lub doesn’t.

I’m not                     We aren’t

You aren’t               You aren’t

He isn’t                      They aren’t

She isn’t

It isn’t

PRZYSLOWKI CZESTOTLIWOSCI

w czasie Present Simple bardzo czesto wystepuja tez przyslowki czestotliwosci (adverbs of frequency). Sa to:

 • always – zawsze
 • usually – zazwyczaj
 • often – czesto
 • sometimes – czasami
 • rarely/ seldom – rzadko
 • hardly ever – prawie nigdy
 • never – nigdy
 • przyslowek czestotliwosci stawiamy przed czasownikiem – Adam always surfs the Net.
 • czasownik byc (to be) wymusza jednak pierwszenstwo i przyslowek czestotliwosci musimy postawic po am/are/is – I am never late for school.

Inne wyrazenia wystepujace w czasie Present Simple to: every week, on Mondays, once an hour,

Grammar Test 1 – Answers

5 lis

A.

1. b 2. b 3. d 4. a 5. c 6. d 7. a 8. c 9. b. 10. a

B.

1. had known 2. will be doing 3. arrives 4. saw 5. are flying 6. was discovered 7. was watching 8. have been working 9. got 10. have had

C.

1. is bound to win 2. tasted such a good coffee 3. called off 4. offered to give 5. are not aware of 6. wish I could 7. are not allowed to 8. more you learn, the more  9.  make himself understood 10. is thought to be

D.

1. make 2.  make 3. do 4. do 5.  make 6. do 7.  make 8.  make 9.  make 10. do

Grammar Test 1

5 lis

Wrzucam pierwszy tescik gramatyczny, który mam nadzieje spróbujecie zrobic bez zaglądania do odpowiedzi:)

Choose the most suitable word.

1. the actress was ……………… with pride at a press conference for her new TV show.

a. exploding

b. bursting

c. blowing

d. enjoying

2. many dog owners allow their dogs to run ………………  in the streets.

a. lose

b. loose

c. lost

d. losing

3. it’s time he come to ………………  with the loss and the stigma of political defeat.

a. sense

b. reason

c. fact

d. terms

4. Pollen makes my nose ………………

a. run

b. go

c. swim

d. drift

5. the man got fired on the ………………  of gross misconduct.

a. reason

b. cause

c. grounds

d. field

6. the total value of the painting is assessed ………………  $ 10 million.

a. for

b. to

c. with

d. at

7. she thinks that reality TV shows are a ………………  cry from reality.

a. far

b. low

c. distant

d. separate

8. many people have to take out a loan to pay ………………  their credit cards.

a. clear

b. clean

c. off

d.  out

9. the long cold winter was ………………  to an end.

a. closing

b. drawing

c. moving

d. finishing

10. Paris Hilton’s new movie turned out to be a total ………………

a. flop

b. flap

c. flip flop

d. blob

Fill in the gaps with suitable forms of the verbs.

1. If I  ……………… (know) it was your birthday, I would have bought you a present.

2. what do you think you ………………  (do) this time next year?

3. my plane ………………  (arrive) in London at noon.

4. when I first ………………  (see) Kate, I thought she was Russian.

5. We ………………  (fly) to Madrid next week. we have already had our tickets.

6. the Roseta Stone ………………  (discover) by the French in 1799.

7. this time yesterday I ………………  (watch) TV.

8. I ………………  (work) on this project for three days now.

9. If I ………………  (get) a pay rise, I would buy a new guitar.

10. I ………………  (have) my lunch stolen from the refrigerator at work several times.

Rewrite the sentences using the words given in bolds.

1. I’m sure that Scot will win the race.

BOUND—> Scot ……………………………… the race

2. This must be the best coffee I’ve ever tasted.

SUCH—> I’ve never ……………… ………………

3. they cancelled the match because of the weather.

OFF—> The match was ……………… ………………  because of the weather.

4. I can give you a lift to the station if you want, said Simone.

OFFERED—> Simone ……………… ………………  me a lift to the station.

5. Many people don’t realise how dangerous some medicaments are.

AWARE—> Many people ……………… ………………  how dangerous some medicaments are.

6. I’m affraid I can’t afford a new car now.

WISH—> I ……………… ………………  afford a car now.

7. you must be 21 to purchase alcohol in California.

ALLOWED—> People under 21 ……………… ………………  purchase alcohol in California.

8. they say that as you learn more, you earn more money.

THE—> the ……………… ………………  you earn.

9. Nobody understood what he meant.

MAKE—> He couldn’t ……………… ………………

10. Everyone thinks that she is a good storyteller.

THOUGHT—> She ……………… ……………… a good storyteller.

Complete the sentences with make or do.

1. they say that Scorpions and Pisces ………………  a good match.

2. I don’t think a sauna will ………………  you lose weight.

3. you need to take the entire course of antibiotics for them to ………………  any good.

4. I can’t ………………  without coffee in the morning.

5. Go ahead, ………………  my day’ said Clint Eastwood.

6. they think that humanity has little to ………………  with global warming.

7. Robert is so impatient. he won’t ……………… a good teacher.

8. he missed his son’s match. he promised he would ………………  it up to him.

9. money alone won’t ……………… you happy.

10. the dishes can sit in the sink for days on end and he will not lift a finger to ………………  them.

ZERO ARTICLE

29 paź

ZERO

 • Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedyńczej, kiedy zwracamy się do kogoś    What is the matter, Doctor?  Don’t worry, Mother. I will be O.K.
 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, kiedy reprezentują one wszystkie jednostki należące do danej grupy    Elephants are big animals. Oranges have vitamins in.
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej oznacza liczbę niesprecyzowanych elementów       There are people in the street.   Students often stay at colleges.
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej występuje po be lub become        The Browns are engineers.   Mrs. Smith’s daughters became actresses.
 • Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi takim jak: beauty, truth, etc.       Beauty is truth.
 • Przed nazwami materiałów/tworzyw takich jak: wood, glass, etc.           Chairs are made of wood.
 • Niektóre z tych rzeczowników mogą być użyte jako rzeczowniki policzalne i wówczas są one poprzedzone przez the indefinite article     a wood (i.e. „a small forest”)  a glass (i.e. „a mirror” or „a drinking vessel”) There is a wood not far from my cottage. I got a glass as a birthday present.
 • Przed takimi rzeczownikami niepoliczalnymi jak money, milk, etc.:       Lily needs money.   One should drink milk.
 • Te rzeczowniki mogą być poprzedzone takimi wyrażeniami jak: some, a lot of, etc.          Lily needs some money.
 • W wyrażeniach wykrzyknikowych, kiedy są użyte rzeczowniki nie policzalne lub rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej                What dirt! What flowers! except: What a waste! What a pity!
 • Przed few i little kiedy wyrażamy małą liczbę lub niewielką ilość             I have few friends. (i.e. ‘almost no friends’)  I have little sugar. (i.e. ‘almost no sugar’)
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej jest użyty po be i become i oznacza unikalny zawód     John Kennedy was President.  Karol Wojtyla became Pope.
 • Kiedy rzeczownik występuje po turn               He turned musician and made a great career.
 • Kiedy rzeczownik odnosi się do instutucji, która jest jedyna w swoim rodzaju      When will parliament begin its session? When does school end?
 • Przed dwoma lub więcej rzeczownikami, kiedy odnoszą się one do pary ludzi lub do pary nieożywionych rzeczy       Father and mother went to the cinema.   She was studying day and night before her final exams.
 • Kiedy rzeczownik jest użyty w notatkach, znakach, nagłówkach gazet, telegrafach, etc.  Private road.  Design flaw feared.
 • Przed niektórymi rzeczownikami, które są jedyne w swoim rodzaju        Heaven  Hell  Paradise
 • Przed nazwami pór roku, miesiącami, dniami tygodnia              summer  April  Sunday
 • Przed rzeczownikami poprzedzonymi zaimkiem lub przymiotnikiem     my shirt  my white shirt
 • Przed nazwami posiłków, z wyjątkiem kiedy są one poprzedzone przymiotnikiem:            We have breakfast at eight.   He gave us a good breakfast.
 • The indefinite article jest użyty gdy mówimy o specjalnym posiłku przygotowanym dla uczczenia czegoś lub gdy gościmy kogoś                I was invited to dinner. (in the ordinary way)   I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.
 • Przed następującymi rzeczownikami, kiedy wymienione miejsca są używane do ich podstawowego celu     bed goal school court church hospital sea prison college market university We learn at school.  When he became seriously ill, he was taken to hospital. but:  My bus stops opposite the school.  Yesterday, I was allowed to go to the hospital to see my cousin.
 • Przed rzeczownikiem sea, gdy mówimy o żeglarzach lub pasażerach     We go to sea as sailors. to be at sea = to be on a voyage as passengers or crew
 • Ale gdy mówimy o morzu, jako terenie nadmorskim, wówczas stosujemy the     But to go to or be at the sea = to go to or be at the seaside.  When he was young he lived by/near the sea.
 • Kiedy rozmówca odnosi się do własnego miasta          We go to town sometimes to buy clothes.  We were in town last Monday.
 • Przed nazwiskami               Professor Smith  Adam Brown
 • Przed nazwami świąt          Christmas  Easter
 • Przed nazwami niektórych czasopism            Time  Newsweek
 • Przed nazwami niektórych organizacji           British Rail British Airways
 • Przed nazwami niektórych budynków, mostów i ulic  Welbeck Mansion London Bridge Regent Street
 • Przed man, kiedy mamy na myśli ‚rodzaj ludzki’         Man constantly changes his natural environment.
 • kontynenty           Africa South America
 • kraje, hrabstwa, stany        Poland  Oxfordshire  Vermont
 • miasta, miasteczka i wsie  New York Tokyo  Wilkowyje
 • pojedyńcze wyspy, chyba że w nazwie występuje przyimek     Malta  Corsica  Crete  Long Island
 • jeziora    Lake Baikal   Lake Victoria
 • pojedyńcze góry, chyba że zawierają w nazwie przyimek         Mount Everest  Mount Blanc
 • ulice        Oxford Street   Broadway
 • w wyrażeniach takich jak  day by day, from dawn to dusk, hand in hand, from beginning to end, face to face, from west to east
 • Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, które są użyte w znaczeniu ogólnym        Some people like risk.
 • Przed rzeczownikiem home, kiedy odnosimy się do domu rozmówcy lub słuchacza           It’s late I have to go home.  If you don’t feel well, you should stay at home.
 • Przed last i next, kiedy odnosimy się do najbliższych dni, tygodni, miesięcy, etc. I met him last week. (i.e. „the week before the present one”)  I hope to see you next week.(i.e. „the week after the present one”)
 • Przed gerund kiedy czynność/stan wyrażone przez gerund nie jest określone        Mrs. Thompson likes cooking.

THE

29 paź

THE

 • Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej,  the man
 • z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej,  the shoes
 • oraz rzeczownikami niepoliczalnymi             the water
 • Kiedy mówimy o osobach lub rzeczach, o których wcześniej wspomnieliśmy      I met a girl and a boy. I didn’t like the boy much, but the girl was very nice.
 • Kiedy mówimy, które osoby lub rzeczy mamy na myśli            Who is the man over there talking to Sue?
 • Kiedy jasno wynika z sytuacji, które osoby lub rzeczy mamy na myśli  „Where’s Simon?” „He’s in the bathroom.” ( = the bathroom in this house)
 • Kiedy jest tylko jedna niepowtarzalna rzecz    the sun  the moon
 • Kiedy mówimy o konkretnych rzeczach lub osobach These are the shoes which I bought last week.  (=the particular shoes which I bought last week)
 • Czasami używamy the z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej, gdy mówimy o czymś ogólnie. Ma to miejsce na przykład z nazwami zwierząt, kwiatów lub roślin.       The dolphin is an intelligent animal. (=dolphins in general)
 • Używamy the gdy mówimy ogólnie o nazwach instrumentów muzycznych i wynalazków naukowych.        She can play the guitar and the piano.
 • Niektóre potoczne wyrażenia z the mają ogólne znaczenie       the town/ the country/side the seaside/ the mountains/ the rain
 • Możemy użyć the przed niektórymi przymiotnikami np. young, old, rich, poor, blind w znaczeniu ogólnym.                The young should listen to the old.  ( = young people in general; old people in general )
 • Używamy the przed narodowościami np. English, Italian, French, Swiss, Japanese gdy mamy na myśli ‚ludzi danego kraju’.   The English drink a lot of tea.
 • Przed rzeczownikami określonymi przez zwrot, wyrażenie lub zdanie:   the girl in blue, the man with the banner
 • Przed stopniem najwyższym przymiotników oraz przed first, second itp. użytymi jako przymiotniki lub zaimki oraz only:      the first week , the best day , the only way
 • Kiedy odnosimy się do czegoś, co występuje pojedyńczo w konkretnym miejscu.               Mrs Robertson heard that the church had been bombed.
 • Używamy the z rzeczownikami w liczbie pojedyńczej gdy odnosimy się do systemu lub usługi.      I don’t like using the phone.
 • Używamy the z obszarami świata, regionami kraju, których nazwy zawierają north, south, east, or west.  Uwaga: istnieją wyjątki np.: North America             the Middle East , the Far East , the north of England , the west of Ireland
 • Przed rzeczownikiem, który reprezentuje tylko jedną konkretną rzecz, z racji jej lokalizacji thing: Could you switch on the light? ( = the light in this room )
 • Przed następującymi rzeczownikami, kiedy są użyte w ich podstawowym znaczeniu związanym z rozrywką             the cinema, the opera , the races , the pictures , the theatre , the radio,  People often prefer watching TV to going to the cinema.
 • Przed muzycznym instrumentem, kiedy odnosimy się do ‚grania':           She can play the guitar and the piano.
 • Przed konkretym lub specjalnym posiłkiem:                I met him at the dinner given by the Browns.
 • Kiedy mówimy o czymś ogólnie, używamy rzeczowników w liczbie mnogiej a także rzeczowników niepoliczalnych bez the. Natomiast kiedy mówimy o czymś konkretnym, używamy the.              Shoes are expensive. ( = shoes in general ) Milk is good for you. ( = milk in general ) ,  These are the shoes which I bought last week. ( = the particular shoes ) ,  Could you pass the milk, please? ( = the particular milk on the table )
 • Kiedy rzeczownik odnosi się do zbioru jako całości i kiedy robimy uogólnienia odnośnie całego zbioru zwierząt lub rzeczowników nieożywionych:   The cat drinks a lot of milk. , The lemon has vitamins in.
 • Ale wyraz man, gdy reprezentuje rasę ludzką, używany jest bez article.                 If oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.
 • Przed przymiotnikiem, który jest użyty w stopniu najwyższym i pokazuje porównanie:    Mary Hailey in the most intelligent girl in the class. (in comparison with the other girls in the class)
 • Przed liczebnikiem porządkowym   That’s the fourth time you’ve made such a mistake.
 • Przed same           Mary always invites the same people.
 • kiedy nazwisko jest użyte w liczbie mnogiej:   the Quirks , the Sidneys
 • Kiedy występuje osoba lub miejsce o tej samej nazwie i w związku z tym jest konieczne sprecyzowanie o której osobie/rzeczy mówimy                Is that the Mary Brown?  I don’t mean the Warsaw in the United States.
 • Aby podkreślić, że wymieniona osoba lub miejsce jest tym, które wszyscy znają                Was this book written by the Hemingway?
 • W odniesieniu do miejsca w konkretnym okresie         This is not the Paris I used to know.
 • Przed last and next kiedy odnosimy się do najbliższych dni, tygodni, miesiący, etc:            I met him the last week of our holiday. (not the week before the present one)
 • Przed grupą przymiotników, które oznaczają grupę ludzi          The unemployed should be given some money. (the class of people who are unemployed ) The brave are not always rewarded. (the class of people who are brave )
 • Przed przymiotnikami oznaczającymi narodowości i odnoszącymi się do grupy ludzi       The French often spend their free time abroad. ( the class of French people )
 • Przed niektórymi przymiotnikami, które zmieniają się w abstrakcyjne rzeczowniki            The good characterizes his behaviour. The bad is not a feature of Tom’s character.
 • Przed ustalonymi wyrażeniami które składają się z przymiotnika w stopniu wyższym i które stosują się do wzoru: the more the merrier   The sooner you start your work the better. The quicker you work the better for you
 • Przed rzeczownikiem odczasownikowym, który oznacza czynność/stan, który jest sprecyzowana przez rzeczownik She has done the cooking.
 • Mówimy go to sea/be at sea (bez the) kiedy mamy na myśli: go/be on a voyage Ken is a seaman. He spends most of his life at sea.  I would love to live near the sea. (not „near sea”)
 • Mówimy space (not „the space”) kiedy mamy na myśli przestrzeń we wszechświecie         There are millions of stars in space. (not „in the space”)  He tried to park his car but the space wasn’t big enough.
 • Używamy the + rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej, gdy mówimy o rodzaju maszyny, lub wynalazku etc.                 When was the telephone invented? The bicycle is an excellent means of transport
 • oceany   the Pacific (Ocean) the Atlantic (Ocean)
 • morza    the Baltic (Sea) the Black Sea
 • rzeki       the Vistula the Nile the River Thames or the Thames
 • kanały   the Panama Canal  the Suez Canal
 • pustynie the Sahara the Kalahari
 • grupy wysp           the Canaries   the West Indies the Bahamas
 • łańcuchy górski   the Alps the Tatras
 • wyjątkowo, przed nazwami miast   the Hague  the Piraeus
 • kraje, jeśli ich nazwa zawiera następujące wyrazy:  Kingdom, Union, Republic or State    The United Kingdom The People’s Republic of China The United States wyjątki:              The Netherlands the Philippines
 • regiony   the Middle East  the Far East  the north of England

A/AN

29 paź

Jako, że przerabiamy to teraz na lekcjach przedstawiam kilka więcej informacji na temat kiedy używamy a/an.  W następnych wpisach to samo na temat the oraz zero article. Mam nadzieje że się przyda – a przynajmniej za dużo nie zamiesza:) A/AN

 • Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej: I have a book.
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej jest wymieniony po raz pierwszy: I have bought a house.
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej jest użyty jako przykład elementu reprezentującego wszystkie jednostki należące do danej grupy: An elephant is heavy.   (i.e. „any elephant” or „all elephants”).
 • Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej jest użyty jako dopełnienie czasowników: be lub become: Ernest Hemingway was a writer.
 • W zdaniach wykrzyknikowych przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej: What a nice day!
 • Przed few (użytym z rzeczownikami policzalnymi) i little (użytym z rzeczownikami niepoliczalnymi) które oznaczają „małą liczbę” lub „niewielką ilość”: I have a few friends. (i.e. „several friends”).
 • Wyrażeniach ceny, prędkości, etc: two pounds a dozen, eighty miles an hour;
 • Przed Mr./Mrs./Miss + nazwisko, kiedy osoba wymieniona jest zupełnie nieznana rozmówcy: a Mr. Brown which means „a man called Brown”;
 • Przed nazwiskiem, kiedy chcemy powiedzieć, że osoba o której mówimy ma cechy osoby wymienionej z nazwiska: He was an Einstein of his time.
 • Przed pewnymi wyrażeniami liczbowymi: a dozen, a thousand = one thousand;
 • i przed wyrażeniami takimi jak: a lot of  a great deal;
 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi przed którymi występuje przymiotnik: He has a strong character.
 • Przed stopniem wyższym przymiotnika po którym występuje rzeczownik:  This is a better strawberry.
 • Przed stopniem najwyższym przymiotnika po którym występuje rzeczownik. W tym przypadku wyraz most oznacza ‘very’ lub ‘extremely’: Tom Smith is a most intelligent boy. (i.e. ‘a very intelligent boy’).
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.