Archiwum | Gramatyka RSS feed for this section

Wymowa dat

6 Gru

Znalazlem ostatnio nieco odmienna, ale i calkowicie poprawna forme przedstawiania dat.

Wymawianie dat w odmianie brytyjskiej i odmianie amerykańskiej języka angielskiego różni się od siebie ze względu na kolejność podawania liczb opisujących dzień i miesiąc. W odmianie brytyjskiej najpierw podajemy dzień, potem miesiąc, a w odmianie amerykańskiej najpierw miesiąc, a potem dzień. Jeśli się o tym nie pamięta, to widok takiej daty: 12/25/2011 może być pewnym zaskoczeniem, a jest to data, jaką w odmianie amerykańskiej opiszemy Boże Narodzenie 2011 roku. Na lekcjach języka angielskiego sporo czasu poświęca się na ćwiczenie wypowiadania i zapisywania bieżących dat. A co z datami z przeszłości, czasem bardzo odległej?
W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje pozwalające bez trudu zapisać i wypowiedzieć niemal każdą datę z przeszłości i przyszłości.

Rok

Typowa wymowa

Inne możliwe sposoby podawania daty

234 BC (The year) two thirty-four  before Christ Two thirty-four Before Christ (BC)
Two thirty-four before the Common/Christian era (BCE)
1 (The year) One Anno Domini (AD) one
one of the Common/Christian era (CE)
513 Five thirteen Five-one-three
Five hundred and thirteen
1000 One thousand Ten hundred
Ten oh
1052 Ten fifty-two One thousand (and) fifty-two
1235 Twelve thirty-five One-two-three-five
One thousand, two hundred (and) thirty-five
Twelve-three-five
1800 Eighteen hundred One thousand, eight hundred
Eighteen oh
1901 Nineteen oh-one Nineteen hundred (and) one
One thousand, nine hundred (and) one
1999 Nineteen ninety-nine Nineteen hundred (and) ninety-nine
One thousand, nine hundred (and) ninety-nine
2000 Two thousand Twenty hundred
Two triple-oh
Twenty oh
2009 Two thousand (and) nine Twenty oh-nine
Twenty hundred (and) nine
2K9
2020 Twenty-twenty Two thousand (and) twenty
Twenty hundred (and) twenty
2100 Twenty-one hundred Two thousand, one hundred
Twenty-one-oh
Reklamy

PRESENT SIMPLE – EXERCISES

12 List

Kilka zadań, żeby przećwiczyć czas Present Simple.

1. Uzupełnij luki:

 1. She always ……………………..( wake up ) at 9.00 a.m.
 2. She…………………( not wake up ) at 7.00 a.m. John always……………………………( wake up ) at 9.30 a.m.
 3. She usually ………………………….( take ) a long shower.
 4. I …………………………………..( swim ) in the school swimming pool at 9,00.
 5. She never ……………………………….( have ) dinner.
 6. She usually ……………………………..( eat ) cereal for breakfast.
 7. She………………………………………..( commute ) the train every day. ……………………….. ( not take ) the tarin. I always ……………………………….( drive ) my big car!
 8. She always ……………….( go ) to her office.
 9. I never ………………………….( drive ) to the office. I……………………………… ( not work ) in the office! I ……………………………..(drive ) to the swimming pool every day !
 10. I…….(be) late
 11. Italian……..(like) pasta very much.
 12. We……… (not/have) time for all this.
 13. My father……….(jog) every day in the morning
 14. She often………….(wash) the dishes at home.
 15. Barbra…………(say) that you aren’t a nice boy.
 16. My new neighbors…………….(go) to the cinema very Sunday
 17. ……..Jack …………(go) swimming with his best friend every evening?
 18. I…………..(not /take) her with me to the cinema, she is too young.
 19. This cat……..(eat) mice almost every day.

2.  Wybierz poprawną odpowiedz.

 1. The bus………..at five, we must hurry

a. leaves             b. leavs       c. leaves

 1. She………. much time during the week because she works.

a. doesn’t have            b. hasn’t     c. doesn’t has

 1. ……..speak English well?

a. Does you speak              b.Do you speaks              c. Do you speak

 1. My sister………..very tall and slim

a. is            b. being                c. is being

 1. He ……………..films at night

a. often watchs        b. often watches                   c. watches often

 1. I…….breakfast for my children every morning

a.prepare                       b. prepares                   c. am prepare

 1. Roberta………..lesson at present, she has holiday.

a. has                       b.does’t has                       c. doesn’t have

 1. I ………..mathematics, it is very difficult.

a. not understand                    b. am understand                  c. don’t understand

 1. Flowers…………..very fast when the sun shines.

a.grow                               b. grows                      c. are growing

 1. Ice …………when it is hot

a. melts                      b. meltes                 c. melt

3. Make negative sentences.

 1. My father makes breakfast. →
 2. They are eleven. →
 3. She writes a letter. →
 4. I speak Italian. →
 5. Danny phones his father on Sundays. →

4. Make questions.

 1. you / to speak / English →
 2. when / he / to go / home →
 3. they / to clean / the bathroom →
 4. where / she / to ride / her bike →
 5. Billy / to work / in the supermarket →

5. Wstaw DO, DOES, DON’T , DOESN’T lub „-.”

 1. I …………do my homework in the morning – always in the evening
 2. She ………….. spends her free time with her friends.
 3. ……….. you often do the shopping?
 4. …………..her mother work in the bank?
 5. We……….play tennis after school.
 6. My parents………….live in a flat.
 7. ……….your teacher speak German?
 8. He …………do karate.
 9. Susan……………learn Spanish at school.
 10. They…………eat apples. They don’t like them.

6. Przekształć zdania zgodnie z instrukcją.

 1. She helps her mum in the garden (przeczenie)……………………………………………………………………….
 2. Do they usually water plants in the evening? (twierdzenie)…………………………………………………………………..
 3. We don’t often buy fruit in this shop. (pytanie)………………………………………………………………………..
 4. You usually leave school at 3 p.m. (pytanie)………………………………………………………………………..
 5. 5.Does his dad often repair his car? (przeczenie)………………………………………………………………………….
 6. We don’t bring CD players to school. (twierdzenie)……………………………………………………….

7. Znajdź błędy i popraw je.

 1. 1.She never doesn’t read criminal stories……………………………………….
 2. 2.His grandfather usually walk in the park alone…………………………………
 3. How often you visit Your cousins in Warsaw?…………………………………………….
 4. Mary drives usually to work………………………………………………..
 5. Does Susan and Tom work in the same firm?………………………………………………
 6. Do Your friends always revises for tests?…………………………………………………
 7. Sam doesn’t has History on Monady…………………………………………..
 8. It often snow In February……………………………………………………
 9. My brother doesn’t listens to rock music…………………………………..
 10. We always eating dinner in the dining room………………………………..

8. Przetłumacz na język angielski

 1. Ona nigdy nie ogląda TV po północy.
 2. Czy pani Brown ciężko pracuje?
 3. Dlaczego oni zawsze rozmawiają na lekcji?
 4. My zwykle spędzamy dużo czasu z dziećmi
 5. Co ty zwykle jadasz na śniadanie?
 6. Czy ona zawsze zostaje w tym hotelu?
 7. Moja mama sprząta mieszkanie co sobota.
 8. Oni często podróżują samolotem.
 9. Wy nie jecie zdrowego jedzenia.
 10. Czy ty często rozmawiasz z sąsiadami?

9. Podkreśl poprawną formę.

 1. They do/ don’t cycle to school.
 2. Does/Do Peter smoke cigarettes?
 3. The king wear/wears a crown.
 4. You don’t send/sends emails very often.
 5. Don’t/Do we live in the same town?

1o. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności

 1. get / how / they / do /to / school / usually?
 2. restaurants / we / dinners / never / et / at
 3. me / like / and / Bingo / sister / my / playing
 4. a / your / does / homework / teacher / you / give / lot / of
 5. don’t / to / go / you / every / Friday / church

11. Daj krótkie odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami

 1. Does Your friend live nearby? Yes…………..
 2. Do Your parents spend a lot of money on food? No………..
 3. Do you like pop music? No……………
 4. Does Susan drink a cup of coffee a day? Yes…………
 5. Does he play in a football team? No……………
 6. Do we have a library in our school? Yes………………….

12. Ułóż pytania szczegółowe

 1. They usually have 5 lessons on Monady.

How many……………………………………………………………………..

 1. She learns French because she wants to go to Paris this summer .

Why……………………………………………………………………………

 1. You always get up at 11 a.m at the weekend .

What time……………………………………………………………………..

 1. My mum wants to work in my school.

Where…………………………………………………………………………

 1. I get lots of cards at Valentine’s Day

What……………………………………………………………………………

PRESENT SIMPLE

12 List

Czas rozpocząć tłumaczenie czasów gramatycznych. Wiem, że nie będzie to łatwe, szczególnie w takiej formie opisowej jak blog, ale spróbuje. Trzymam kciuki żebyscie zrozumieli i zapamiętali jak najwiecej.

UŻYCIE

Kiedy używamy czasu Present Simple?

 • gdy opisujemy czynnosci stale – My dog eats meat. (Moj pies jada mieso – jak kazdy pies, wiec jest to czynnosc stala)
 • czynnosci powtarzajace sie – I go to the church every Sunday. (Co niedziela chodze do kosciola)
 • stany stale – He knows your sister very well. (On bardzo dobrze zna twoja siostre – i tak juz zostanie)
 • prawa przyrody i reguły naukowe – Water freezes at the temperature below zero. (Woda zamarza gdy jest ponizej zera)
 • komentujac wydarzenia sportowe lub co aktualnie dzieje sie na scenie – Messi passes the ball to Xavi. (Messi podaje do Xaviego – aktualne wydarzenia na boisku)
 • opisujemy czynnosci wynikajace z planow, rozkladow jazdy – The train arrives at 8 am. (Pociag przyjezdza o 8 – tak jest na rozkladzie)
 • gdy opisujemy kilka czynnosci, ktore najstepuja jedna po drugiej – We arrive at the hotel at 9 o’clock and leave our things there. At 9.15 we have a breakfast. 
 • gdy opisujemy czynnosc z przyszlosci, ktora nie zostala zaplanowana przez wykonawce, tylko przez kogos innego – Tom takes the final exam on Friday (Tomek zdaje egzamin w piatek bo tak ustalil egzaminator)
 • z czasownikami statycznymi (Static Verbs), ktore przewaznie wystepuja w czasie Simple, a niewystepujacymi w czasie Continuous. sa to takie czasowniki jak: abhor (nienawidziec), adore (uwielbiac), agree (zgadzac sie), astonish (zdumiewac), believe (wierzyc), desire (pozadac), detest (nienawidziec), disagree (nie zgadzac sie), dislike (nie lubic), doubt (watpic), feel (czuc), forgive (wybaczac), guess (zgadywac), hate (nienawidziec), hear, imagine (wyobrazac), impress (robic wrazenie), intend (chciec), know, like, love, mean (znaczyc), mind (miec cos przeciwko), perceive (odczuwac, odbierac), please (prosic), prefer (wolec), presuppose (zakladac, przyjmowac z gory), realize (uswiadamiac sobie), recall (przypominac), recognize (rozpoznawac), regard (uwazac), remember, satisfy (miec satysfakcje), see, smell (czuc zapach), suppose (przypuszczac), taste (probowac smak), think, understand, want, wish (chciec, zyczyc), be (nie zawsze), belong to (nalezec), concern (dotyczyc, troszczyc sie), consist of (skladac sie), contain (zawierac), cost (kosztowac), depend on (zalezec od), deserve (zaslugiwac), equal (rownac sie), fit (pasowac), have, include (zawierac), involve (brac udzial), lack (brakowac), matter (zrozumiec), need, owe (byc winnym), own, possess, require (rzadac), resemble (przypominac z wygladu), seem (wydawac sie), sound.

tworzenie czasu Present Simple:

ZDANIA TWIERDZACE

 • tworzac zdania twierdzace w czasie Present Simple uzywamy podstawowej formy czasownika, czyli bezokolicznika (forme, ktora znajdziecie w slowniku). wyjatkiem jest tutaj 3 osoba liczby pojedynczej (he, she, it), kiedy do czasownika musimy jeszcze dodac koncowke -s.

1. w przypadku, gdy czasownik konczy sie na -sh, -ch, -x, -o, lub -s przed dodaniem koncowki -s musimy tez                               wstawic literke e, co ulatwi nam wymowe: I wish – he wishes, you watch – she watches, we relax – it relaxes,                             they go – he goes, we kiss – she kisses

2. w przypadku gdy czasownik konczy sie na -y, a przed nia stoji spolgloska, wowczas zamieniamy -y na -i, a                               nastepnie dodajemy koncowke -es: I try – he tries, we cry – she cries

 • patrzac wiec na osoby, sytuacja tworzenia zdan twierdzacych bedze wygladala nastepujaco:

               podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

              I/You/We/ You/ They – surf – the Net

              He/ She/ It – surfs – the Net

PYTANIA

 •  w pytaniach przed podmiotem wstawiamy czasownik posilkowy Do. Po podmiocie zostawiamy bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncowek)

             Do -podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

             DoI/You/We/ You/ Theyplay – football on Friday?

 • w pytaniach w 3 osobie liczby pojedynczej przed podmiotem wstawiamy czasownik posilkowy Does.  Po podmiocie zostawiamy bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

Does – podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

DoesHe/ She/ Itsing – a song?

 • w pytaniach szczegolowych przed czasownikiem posilkowym stawiamy zaimek pytajacy

             zaimek pytajacy – do/does – podmiot – bezokolicznik – reszta zdania

             Wheredoes – she – buy – her clothes?

PRZECZENIA

 • w przeczeniach przed bezokolicznikiem wstawiamy czasownik posilkowy do not (don’t) a nastepnie  bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

             podmiot – czasownik posilkowy z not – bezokolicznik – reszta zdania

             I/ You/ We/ You/ Theydon’t – drink – hot milk.

 • w przeczeniach w 3 osobie liczby pojedynczej wstawiamy czasownik posilkowy does not (doesn’t)  a nastepnie  bezokolicznik (nie dodajac zadnych koncówek)

             podmiot – czasownik posilkowy z not – bezokolicznik – reszta zdania

             He/ She/ It doesn’t – drink – hot milk.

WYJATEK

 • jedynym czasownikiem, ktory nie podlega wszystkim tym regulom dotyczacym tworzenia zdan, pytan i przeczen w czasie Present Simple jest czasownik byc (to be). w zaleznosci od osoby ma on 3 formy:

I am                      We are

You are               You are

He is                      They are

She is

It is

 • podobnie w pytaniach nie uzywamy czasownikow posilkowych, a jedynie stosujemy inwersje (zmieniamy kolejnosc czasownika i podmiotu)

I’m a good student. Am I a good student?

You’re from England. Are you from England?

He’s very tall. Is he very tall?

We’re a couple. Are we a couple?

 • rowniez w przeczeniach niemozliwe jest uzycie don’t lub doesn’t.

I’m not                     We aren’t

You aren’t               You aren’t

He isn’t                      They aren’t

She isn’t

It isn’t

PRZYSLOWKI CZESTOTLIWOSCI

w czasie Present Simple bardzo czesto wystepuja tez przyslowki czestotliwosci (adverbs of frequency). Sa to:

 • always – zawsze
 • usually – zazwyczaj
 • often – czesto
 • sometimes – czasami
 • rarely/ seldom – rzadko
 • hardly ever – prawie nigdy
 • never – nigdy
 • przyslowek czestotliwosci stawiamy przed czasownikiem – Adam always surfs the Net.
 • czasownik byc (to be) wymusza jednak pierwszenstwo i przyslowek czestotliwosci musimy postawic po am/are/is – I am never late for school.

Inne wyrazenia wystepujace w czasie Present Simple to: every week, on Mondays, once an hour,

Grammar Test 1 – Answers

5 List

A.

1. b 2. b 3. d 4. a 5. c 6. d 7. a 8. c 9. b. 10. a

B.

1. had known 2. will be doing 3. arrives 4. saw 5. are flying 6. was discovered 7. was watching 8. have been working 9. got 10. have had

C.

1. is bound to win 2. tasted such a good coffee 3. called off 4. offered to give 5. are not aware of 6. wish I could 7. are not allowed to 8. more you learn, the more  9.  make himself understood 10. is thought to be

D.

1. make 2.  make 3. do 4. do 5.  make 6. do 7.  make 8.  make 9.  make 10. do

Grammar Test 1

5 List

Wrzucam pierwszy tescik gramatyczny, który mam nadzieje spróbujecie zrobic bez zaglądania do odpowiedzi:)

Choose the most suitable word.

1. the actress was ……………… with pride at a press conference for her new TV show.

a. exploding

b. bursting

c. blowing

d. enjoying

2. many dog owners allow their dogs to run ………………  in the streets.

a. lose

b. loose

c. lost

d. losing

3. it’s time he come to ………………  with the loss and the stigma of political defeat.

a. sense

b. reason

c. fact

d. terms

4. Pollen makes my nose ………………

a. run

b. go

c. swim

d. drift

5. the man got fired on the ………………  of gross misconduct.

a. reason

b. cause

c. grounds

d. field

6. the total value of the painting is assessed ………………  $ 10 million.

a. for

b. to

c. with

d. at

7. she thinks that reality TV shows are a ………………  cry from reality.

a. far

b. low

c. distant

d. separate

8. many people have to take out a loan to pay ………………  their credit cards.

a. clear

b. clean

c. off

d.  out

9. the long cold winter was ………………  to an end.

a. closing

b. drawing

c. moving

d. finishing

10. Paris Hilton’s new movie turned out to be a total ………………

a. flop

b. flap

c. flip flop

d. blob

Fill in the gaps with suitable forms of the verbs.

1. If I  ……………… (know) it was your birthday, I would have bought you a present.

2. what do you think you ………………  (do) this time next year?

3. my plane ………………  (arrive) in London at noon.

4. when I first ………………  (see) Kate, I thought she was Russian.

5. We ………………  (fly) to Madrid next week. we have already had our tickets.

6. the Roseta Stone ………………  (discover) by the French in 1799.

7. this time yesterday I ………………  (watch) TV.

8. I ………………  (work) on this project for three days now.

9. If I ………………  (get) a pay rise, I would buy a new guitar.

10. I ………………  (have) my lunch stolen from the refrigerator at work several times.

Rewrite the sentences using the words given in bolds.

1. I’m sure that Scot will win the race.

BOUND—> Scot ……………………………… the race

2. This must be the best coffee I’ve ever tasted.

SUCH—> I’ve never ……………… ………………

3. they cancelled the match because of the weather.

OFF—> The match was ……………… ………………  because of the weather.

4. I can give you a lift to the station if you want, said Simone.

OFFERED—> Simone ……………… ………………  me a lift to the station.

5. Many people don’t realise how dangerous some medicaments are.

AWARE—> Many people ……………… ………………  how dangerous some medicaments are.

6. I’m affraid I can’t afford a new car now.

WISH—> I ……………… ………………  afford a car now.

7. you must be 21 to purchase alcohol in California.

ALLOWED—> People under 21 ……………… ………………  purchase alcohol in California.

8. they say that as you learn more, you earn more money.

THE—> the ……………… ………………  you earn.

9. Nobody understood what he meant.

MAKE—> He couldn’t ……………… ………………

10. Everyone thinks that she is a good storyteller.

THOUGHT—> She ……………… ……………… a good storyteller.

Complete the sentences with make or do.

1. they say that Scorpions and Pisces ………………  a good match.

2. I don’t think a sauna will ………………  you lose weight.

3. you need to take the entire course of antibiotics for them to ………………  any good.

4. I can’t ………………  without coffee in the morning.

5. Go ahead, ………………  my day’ said Clint Eastwood.

6. they think that humanity has little to ………………  with global warming.

7. Robert is so impatient. he won’t ……………… a good teacher.

8. he missed his son’s match. he promised he would ………………  it up to him.

9. money alone won’t ……………… you happy.

10. the dishes can sit in the sink for days on end and he will not lift a finger to ………………  them.